Терминът «водоустойчивост» при часовниците

Устойчивостта на ръчните часовници спрямо проникването на влага е една от важните характеристики, която определя трайността и надеждното функциониране на механизма. На пръв поглед изглежда, че поместването на часовниковия механизъм в абсолютно херметичен корпус не представлява особена сложност. Не бива да забравяме обаче, че коронката на часовника и допълнителните бутони изискват отверствия в корпуса, което означава че там може да проникне влага.

Много хора приемат буквално обозначенията на часовниците за водоустойчивостта, смятайки, че ако на часовника има маркировка «WR 30M», тогава с тези часовници можете спокойно да се плува и да се гмурка на дълбочина до 30 метра. Всъщност това е далеч от истината и е доста опасно заблуждение.

Часовниците със защита срещу директно навлизане на вода осигуряват стабилен ход на устройството, яснота на циферблата и пълно запазване на работоспособността на механизма при въздействието на течност върху корпуса или при пълното му потапяне под вода. Влияещите фактори не включват единствено водата, но и температурата и налягането.

Тактически военен тритиев часовник AL 1414. Удароустойчиво стъкло, коронка на винт, водоустойчивост 10 ATM. Повече информация на www.military-market.com

Водоустойчивостта е показател не толкова за херметичността на касата на часовника, колкото за нивото на налягане, на което издържа корпусът на часовника, оставяйки механизма неуязвим във вода. Пак ще повторим, това че часовникът е с показател WR 100 м не означава, че може да се отправите да изследвате Марианската падина.

Несъответствието е причинено от факта, че тестването на херметичността на конструкцията се осъществява при оптимални лабораторни условия, при които часовникът се намира в статично положение при идентични условия на околната среда. Но на практика не винаги условията на околната среда, в която използваме часовниците си са тъждествени. Например часовник с показател WR 30 м (3 АТМ) ще бъде безвъзвратно загубен при скок от трамплин в басейн. Скокът в басейна ще причини много по-високо налягане на часовника – фабричните изпитания се осъществяват при равномерно налягане и еднакви условия на околната среда, докато скокът от трамплин значително превишава лабораторните тестови характеристики.

Стандарти за водоустойчиви часовници

Съществуват два основни стандарта за водоустойчиви часовници в Международната организация за стандартизация (ISO): ISO 2281 за стандартни водоустойчиви часовници (от 2010 г. – ISO 22810) и ISO 6425 за професионални дайвърски часовници.

ISO 2281

Всички часовници за ежедневна употреба, които претендират за някаква степен на водоустойчивост, са длъжни да съответстват на стандарта ISO 2281, приет през 1990 г.

Според този стандарт изпитанията включват серия лабораторни тестове за водоустойчивост, устойчивост на температурни разлики (проверка за образуване на конденз) и устойчивост при хидростатично и атмосферно налягане.

Часовникът се тества избирателно за кратки периоди от време при статично налягане в идеални условия. Но в реалния живот е невъзможно да се повиши равномерно налягането: резките преходи в налягането върху стъклото и коронката на часовника могат да възникнат не само при гмуркане или при падане от сърф дъска, но и поради резки размахвания на ръцете. Стойността в метри, посочена на часовниците според стандарта ISO 2281, не се отнася до дълбочината на потапяне във вода, а до атмосферното налягане, което се използва по време на тестовете за водоустойчивост. Ето защо часовник с показател WR 30 метра не е подходящ за плуване.

Изпитанията на часовниците по този стандарт за водоустойчивост преминават през следните стъпки:

 • Потапяне на часовниците във вода на дълбочина 10 см. за един час;
 • Потапяне на часовниците във вода на дълбочина 10 см с налягане на водния поток със сила от 5 N (Нютона) перпендикулярно към бутоните или към коронката за 10 минути;
 • Потапяне на часовниците във вода на дълбочина 10 см с промяна на температурата от 40°C на 20°C и отново на 40°C. Часовниците се тестват по 5 минути във всяка температурна граница, а преходът между температурите е не повече от пет минути;
 • Потапяне на часовниците във вода в барокамера, в която се тестват в продължение на 1 час за въздействието върху тях на номиналното им налягане, за което са проектирани. Не се допуска появата на конденз вътре в устройствата или проникване на вода в корпуса;
 • Проверка на часовниците с превишаване на номиналното налягане с 2 атм.
Тактически военен тритиев часовник със среден размер ISO 352. Сапфирено стъкло, коронка с издърпване, водоустойчивост 20 АТМ. Повече информация на www.military-market.com

ISO 6425

Стандартът ISO 6425 е разработен през 1996 г. специално за водолазни часовници и определя строги изисквания към конструктивните характеристики, външния вид и херметичността на корпуса. Според този стандарт часовникът трябва да осигури водоустойчивост по време на подводно плаване на дълбочина най-малко 100 метра.

Часовниците, които са преминали успешен тест в съответствие със водолазния стандарт ISO 6425 често се маркират с надпис «Diver’s», последвано от цифрова стойност за водоустойчивостта, например «Diver’s Watch 200m».

Според изискванията на ISO 6425 на тестване подлежи всеки един часовник (а не просто екземпляр от производствена серия). Те се потапят във вода и в продължение на няколко часа се тестват за устойчивост на прекомерно налягане (125% от номиналното налягане на водата), като по този начин се осигуряват запас от стабилност при динамични условия. Например часовниците, които претендират, че са водоустойчиви до 200 метра, се тестват при налягане на водата  при 250 метра дълбочина.

Освен това часовникът се проверява за удароустойчивост, четимост на цифровите маркери в тъмнина, устойчивост на температурни амплитуди, въздействие на солената вода, наличие на еднопосочно въртящ се безел, с който се определя необходимото време за декомпресия (безелът се върти само в посока обратна на часовниковата стрелка, за да се осигури безопасността на дайвъра в случай на неправилна настройка).

Нужно е да отбележим, че сертифицирането по стандарта ISO 6425 е доброволна и доста скъпа процедура, така че производителите на часовници си спестяват тези разходи. Повечето компании разработват свои собствени процедури и изисквания при изпитанията.

Система за измерване

На всеки заден капак на часовника е определено тяхното ниво на защита срещу попадане на вода чрез показателя – WR.

Абревиатурата „WR“ се разшифрова като „Water Resistant“, превеждайки се «водоустойчив». ATM е показател за налягането, което е използвано при тестването на часовника. Така че, ако показателят WR е 50 метра, то това е еквивалентно на 5 ATM.

Атмосферите (баровете) показват какво абсолютно налягане, което упражнява водния стълб върху повърхността на часовника, може да издържи устройството (1 атмосфера или 1 бар = 10 метра). Така например на дълбочина от 10 метра водата въздейства със сила от една атмосфера. Това означава, че при 10 метра дълбочина стойността на налягането на водата, която действа върху обекта, е равна на налягането от една атмосфера. При всеки 10,33 метра дълбочина налягането нараства с по една атмосфера.

Ще се опитаме да го обясним малко по-простичко. Представете си, че плувате с маска и шнорхел, разглеждайки морското дъно. Придвижвате се с плавни кръгови движения на крайниците, като часовникът на ръката ви е потопен на 20 см. под морското равнище. Фактически повърхността на часовника ви се намира под натиск (налягане) от 20 сантиметров воден стълб. Колкото и да е странно течността също упражнява налягане поради силата на гравитацията. Ако се потопите на 30 см. теглото и налягането от водния стълб ще се увеличи.

Освен теглото на водния стълб, налягане върху повърхността (стъклото) на часовника оказва и теглото на въздуха на атмосферата (действа върху водата), което е изненадващо голямо. Водният стълб (налягане) упражнява сила не само към повърхността (стъклото) на часовника, но и към всичките му страни – заден капак, странични части (Закон на Паскал). Практически сумарният ефект на водния стълб е да се опита да смачка часовника ви от всички страни.

В крайна сметка, когато производителите на часовници указват конкретните атмосфери (АТМ) за дадено устройство, имат предвид абсолютното налягане (налягането предизвикано от теглото на водата /водният стълб/ + теглото на въздуха над водата), което даден часовник може да издържи. Например при 20 метра дълбочина часовникът ви ще бъде под налягане равно на 50 тона!

Ето защо, когато на циферблата на часовника ви пише 50 метра, това не означава допустима дълбочина на потапяне 50 метра, а че херметичността на касата на часовника се е тествала от производителя при налягане от 5 атмосфери!

По-долу може да видите систематизация на различните стойности за налягане – научете ги и повече няма да се двоумите даден часовник дали е подходящ за плуване или не.

Тритиева подсветка на тактически военен часовник AL 1413. Удароустойчиво стъкло, коронка на винт, водоустойчивост 10 АТМ. За повече информация www.military-market.com
Основна класификация на водоустойчивостта при часовниците:
 • WR  30 м (3 ATM) – Тези часовници са с минимална водозащита. Могат да издържат разходка под лек дъжд и пръски от вода при миене на ръце, както и потоотделяне. Категорично не се препоръчват за вземане на душ, както и пълно потапяне във вода.
 • WR  50 м (5 ATM) – Тези часовници могат да издържат краткотрайно потапяне във вода, например плуване по повърхността на басейн (с кратковременно плитко потапяне под вода), силен дъжд, вземане на душ. И все пак мнозина специалисти не препоръчват часовници с 5 АТМ за плуване! Причината е, че при рязък замах с ръка при плуване, за кратък период от време налягането може да превиши пределните 5 АТМ и часовникът да пропусне влага. Така че, ако решите да плувате с часовници с показател WR  50 м, се налага да плувате бавно и плавно, без резки движения и потапяния, което обезсмисля цялото удоволствие от този вид спорт.
 • WR 100 м (10 ATM) – този вид часовници са подходящи за практикуване на водни спортове. С тях може да плувате, да се гмуркате с шнорхел и плавници, да карате сърф, но дайвинг (плуване под вода с акваланг) не се препоръчва.
 • WR 200 м (20 ATM) – С тези часовници вече може да практикувате дайвинг (гмуркане с акваланг). Те са в състояние да издържат високото налягане и продължителния престой под вода. Специалистите препоръчват потапяне на дълбочина до 20 метра и престой до 2 часа.
Таблица водоустойчивост
Препоръки за удължаване на живота на водонепроницаемите часовници
 • Ако часовникът ви е бил в морска вода, се препоръчва да го измиете с прясна вода. Солта е агресивна и причинява корозия, независимо от метала, от който са направени часовниците;
 • Изобщо не се препоръчва да използвате бутоните или коронката на часовника, когато сте под вода. Преди потапяне задължително проверявайте, дали коронката на часовника е завинтена или бутната;
 • С течение на времето часовникът ви може да загуби херметичността си. Причината би могла да бъде износването на уплътненията, които се препоръчват да се проверяват и сменят на всеки 3 години;
 • Сваляйте часовника си от ръката, когато сте в джакузи, сауна, парня баня, вана с гореща вода. Причината е топлопроводността и коефициентът на топлинно разширение между метала и стъклото. Металът на корпуса се разширява по-бързо, в резултат на което между него и стъклото възникват микропукнатини, през които прониква влага или по-точно пара.
 • Козметичните продукти или корозивните съединения могат да повредят уплътненията. При контакт с тях е добре да изплакнете часовника с прясна вода.

Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.