Режим за притежаване на огнестрелно оръжие в САЩ

«Моето оръжие е повече от гаранция за моята безопасност. Подобно на кипата на ортодоксалните евреи и на християнския кръст, моето оръжие е символ на това кой съм аз, в какво вярвам и по какви морални стандарти живея.» Фин Аагард

Из Конституцията на Република България:

Чл.4 (2) : «Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество».

Чл.17 (3) «Частната собственост е неприкосновена».

Чл.32 (1) «Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име

Чл. 33 (1) «Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.»

Добре дошли в Уисконсин! Внимание престъпници и терористи! Повече от 170 000 жители на Уисконсин притежават разрешително за носене на късоцевно огнестрелно оръжие. Те са въоръжени и са готови да защитават себе си и околните от престъпни посегателства. Предупредени сте! Същевременно, за ваше удобство, ви информираме, че щатът Илинойс и Чикаго разоръжиха своите жители.

Втората поправка

Втората поправка на Конституцията на САЩ (приета на 15 декември 1791 г.) гарантира правото на американците да притежават огнестрелно оръжие. Съществуват редица федерални закони, които регулират реда за притежаването и използването на огнестрелно оръжие, но по-голямата част от правилата се определят от отделните щати в САЩ.

През 2008 и 2010 г. Върховният съд на САЩ постановява две исторически решения, които касаят именно Втората поправка, която гласи: «За сигурността на една свободна държава е необходимо добре организирано опълчение; правото на хората да съхраняват и носят оръжие не бива да бъде нарушавано.».

Проблемът е, че юристите в отделните щати в САЩ тълкуват по различен начин тази поправка – кой, как, кога и за какви цели има право да носи и съхранява оръжие. Добре е да споменем, че понятието «опълчение» в горния контекст е термин от американската история, когато опълчението е била основна форма на въоръжено противопоставяне срещу индианците по време на колонизацията, както и срещу британската метрополия в годините на Войната за независимост. Фактически свободните граждани са постъпвали в опълчението със свое собствено оръжие.

Обаче въз основа на горния текст през 1976 г. Федерален окръг Колумбия приема закон, забраняващ притежаването на оръжие от частни лица, аргументирайки се, че днешната американска Националната гвардия представлява тогавашното опълчение, което обезсмисля притежаването на оръжие от частни лица. Обосновката е, че от текста във Втората поправка се подразбира, че носенето (притежаването) на оръжие е единствено и само за военни цели.

През 2008 г. Дик Хелър, представляван от адвоката Робърт Леви, завежда дело, оспорвайки този закон. В делото «Окръг Колумбия срещу Хелър» Върховният съд на САЩ уточнява, че «Втората поправка защитава правото на гражданите да притежават оръжие, независимо от службата им в опълчението, и им дава правото да използват оръжие за законни цели, такива като самоотбрана в дома».

През 2010 г. в делото «Макдоналд срещу Чикаго» съдът постановява решение забраняващо на отделните щати и местни администрации да надвишават забраните, установени от федералното правителство.

Върховният съд на САЩ утвърждава, че притежаването на огнестрелно оръжие е «фундаментална американска свобода», а «въоръженият човек е творец на американската история, нейна основна традиция, емблематична фигура на нейните праведници и злодеи, демон на злото и войн на доброто». Както и: «Притежаването на оръжие е свещено, и горко на всеки, който посегне на това: пред лицето на това неприкосновено право дори и федерализмът отстъпва, а законодателната власт на отделните щати не действа».

Двойка американци в The Ground Floor Cafe.
Свободна ли е покупката на огнестрелно оръжие в САЩ?

Според действащите федерални правила, огнестрелните оръжия не могат да се продават на:

 • хора с психични проблеми;
 • на лица, които са осъдени за извършване на престъпления (в тази категория са включени и тези, които са заподозрени в нарушаване на законите, привлечени към наказателна отговорност за извършено домашно насилие и др.);
 • на наркомани;
 • граждани на трети страни (има и изключения, но са малко).

Обикновено късоцевните огнестрелни оръжия (пистолети) могат да бъдат закупени само от лица над 21 години, дългоцевните  огнестрелни оръжия (пушки) – след навършване на 18 години.

При покупката на оръжие купувачът попълва специален въпросник, който включва информация относно домашния адрес, месторабота и т.н. Освен това подписва редица документи (по този начин декларира, че цялата предоставена от него информация е коректна), а в някои щати клиентът дори е длъжен да даде пръстов отпечатък. Купувачът също така е длъжен да представи редица изискуеми документи, а в някои щати преди покупката на оръжие трябва да се премине специален курс на обучение.

«Оръжията не убиват, убиват хората.»

Въоръжен гражданин преминава покрай полицейски патрул.
Каква е процедурата за покупка на огнестрелно оръжие?

В магазина купувачът трябва да представи документ за самоличност и както казахме да попълни специален въпросник  – т. нар. формуляр 4473. След това служител извършва проверка в базата данни на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives). В случай че липсват данни за нарушения, няма пречки сделката да бъде осъществена. Патрони се закупуват без разрешително и без ограничение в количеството. Продажби на боеприпаси се осъществяват дори и онлайн.

Отказ се постановява в случай че:

 • лицето е обявено за общонационално издирване;
 • лицето е включено в Националния регистър на пациентите с психични заболявания;
 • лицето е с влязла в сила ограничителна заповед (т.нар. «restraining order») при защита от домашно насилие;
 •  е налице осъдителна присъда за тежки престъпления;
 • лицето е зависимо от алкохол или наркотици;
 • лицето е с дисциплинарно уволнение от Департамента на отбраната на САЩ;
 • на лицето е отказано гражданство в минал период.

Тези правила са установени от федералното законодателство и законите на отделните щати не могат да им противоречат.

В редица щати е установен т.нар. «период на изчакване» между плащането в оръжейния магазин и самото получаване на покупката. В зависимост от щата този срок може да продължи от три дни до две седмици. Освен това в някои щати действат ограничения, според които даден гражданин може да закупи само единица оръжие и до придобиването на ново огнестрелно оръжие е нужно да измине поне един месец.

Освен това за закупуването на определени видове оръжия, например полуавтоматични пушки, може да ви поставят изискване за авансово плащане на специален акциз и предоставяне на съответния документ – т.нар. «tax stamp». В някои щати сумата възлиза на няколкостотин долара, а самата процедура отнема до няколко месеца.

«Оръжието е сила, която понякога определя разликата между живота и смъртта. И е желателно тази сила да се намира в ръцете на тези, които знаят как да предвиждат последствията от своите действия, да уважават човешкия живот и здраве, както и общата безопасност.»

Може ли да се закупи оръжие с режим на автоматичен огън?
Следобедна разходка.

Федералните закони установяват, че продаваното оръжие трябва да притежава определени характеристики. Така например през 1986 г. президентът Роналд Рейгън подписва закон, който предвижда забраната за продажба на оръжия за граждански цели на територията на всички щати, които са пригодени за водене на автоматичен огън. (Дефиниция за полуавтоматично оръжие: едно натискане на спусъка – един изстрел, спусковият механизъм позволява воденето само на единична стрелба; Дефиниция за автоматично оръжие – позволява стрелба на редове, автоматичен огън, докато държиш спусъка натиснат)

Тъй като Конституцията на САЩ забранява приемането на наказателни закони с обратна сила, автоматичното огнестрелно оръжие, което е произведено преди 1986 г., остава в обръщение и може да е обект на покупко-продажба.

През 1994 г. е въведено още едно ограничение (например в щата Кънектикът) – вместимостта на пълнителите на скорострелните пушки не може да надвишава 10 патрона (съответно отново е разрешено да се притежават и да се препродават пълнителите, които са придобити преди 1994 г.). Вместимостта на тръбните пълнители на пушките тип «помпа», както и на полуавтоматичните гладкоцевни пушки е ограничена до 5 патрона.

В доста щати съществува забрана за «оръжие, което наподобява бойно», като за признаци на «сходство» могат да се считат предмети като телескопичен (с регулируема дължина) приклад, наличието на дулен компенсатор, заглушител и т.н. Това означава, че ако се разхождате с 5-годишния си син и неговия любим автомат-играчка АК-12, е възможно да имате неприятности с органите на реда.

«Господ създаде хората, а полковник Колт ги направи равни.»

Разрешено ли е откритото/скрито носене на оръжие (пистолет) в САЩ?

Само в някои щати. Режимите за скрито носене на пистолет са три:

 • без ограничения (Unrestricted) – разрешително не се изисква;
 • задължително се издава лиценз (shall issue) – разрешително е нужно, но само формално. Освен това заявителят не е длъжен да мотивира своето желание;
 • възможно е да се издаде разрешително (may issue) – разрешително е нужно и то се предоставя по усмотрение на самите власти;

Наистина в щатите Аляска (21 годишна възраст) и Върмонт откритото носене на законно придобито оръжие е разрешено, без да е необходимо да се получават каквито и да е специални разрешителни, но във всеки от тези щати живеят едва около 0,2% от населението на страната (в училища, държавни учреждения, барове и ресторанти, където се продава алкохол, както и общественият транспорт е забранено).

Същевременно в някои от най-богатите и гъсто населени щати, като Калифорния (12% от населението на страната), Флорида (6%) и Илинойс (4%) е разрешено само скритото носене на оръжие (concealed carry), т.е. в кобур, за да не се предизвиква уплах сред останалите граждани, но само срещу надлежно издадено разрешително.

В 34 щата се изисква специално разрешително за скрито носене на оръжие. При това в 28 от тях действа т.нар. процедура «shall issue» (длъжни са да издадат разрешение), т.е. такова разрешително се издава автоматично на всички кандидати, които отговарят на изискванията на закона, докато в щатите Калифорния, Мериленд, Масачузетс, Ню Джърси, Ню Йорк и Хаваи решението за издаване на разрешително се взема от местната полиция или шерифа, които имат право да откажат разрешителното без обяснение (т.нар. политика «may issue» – би могло да се издаде разрешително).

Принципно при юрисдикция «may issue», за да се получи лиценз, се изисква гражданинът да обоснове необходимостта от оръжие. Например в 4-милионния Лос Анджелис се издават само около триста разрешителни годишно за скрито носене на оръжие. Практически в щатите Калифорния и Ню Йорк е невъзможно да се сдобиете с разрешително за скрито носене на оръжие (откритото носене е забранено), но това не означава, че в дома си не може да съхранявате огнестрелно оръжие.

За да получите разрешително за скрито носене на пистолет, е нужно да преминете 2-дневен (16 часов) курс Concealed Handgun License. По-голямата част от курса е посветена на безопасността, боравенето и носенето на оръжието, на законите, както и на примери от реалния живот, в които можете да използвате оръжието си и в кои не. Курсът завършва с изпит от 30 въпроса (теоретична част) и практически изпит – стрелба с 10 патрона по мишена. След като получи сертификата за преминат курс, заявителят предоставя пръстови отпечатъци.

Освен това в редица щати, например във Флорида, е забранено носенето на лютив (газов) спрей или електрошок – изисква се отново разрешително.

«Свободните хора трябва не само да са въоръжени и дисциплинирани, но и същевременно да разполагат с достатъчно оръжия и боеприпаси, за да съхранят статута си на независимост от всеки, който се опитва да ги угнетява, включително и от собственото си правителство.» Джордж Вашингтон

Време е за обяд.

Конкретни примери от отделните щати

Джорджия

Възраст на купувача – над 18 години за закупуване на пистолети, възрастова граница за закупуване на гладкоцевно оръжие няма. Отсъстват ограничения за броя на закупуваното огнестрелно оръжие на един път (наведнъж), както и период на изчакване.

Лица над 21 години имат право на скрито носене на оръжие (пистолет/револвер), но само при наличие на разрешение, което е валидно 5 години. Не се изисква курс за безопасно боравене с огнестрелни оръжия и боеприпаси. Не се изисква разрешение за открито носене на гладкоцевно оръжие.

Оръжие на територията на учебните заведения е разрешено само когато те се съхраняват в превозни средства.

Хаваи

Възраст на купувача – 21 години. Няма ограничение за броя на закупените огнестрелни оръжия на един път (наведнъж).

Лица над 21-годишна възраст имат право на скрито носене на оръжие при наличието на разрешение, което е валидно 1 година (издава се само при наличието на явна заплаха за живота и здравето). Открито носене на пистолети се допуска отново само при наличието на разрешително, а на гладкоцевно оръжие – само за лов или учебна стрелба по мишени.

Решението за възможността за носене на оръжие на територията на учебните заведения е по усмотрение на самата администрация.

Масачузетс

Възраст на купувача – лице, навършило 21-годишна възраст. Гладкоцевното оръжие може да бъде закупено от 18-годишна възраст.

Скритото носене на оръжие е разрешено за лица над 21 години при наличие на съответния лиценз, който е валиден 6 години. В някои случаи е необходимо да се премине курс за безопасно боравене с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Откритото носене на пистолети е възможно също само с разрешение. Открито носене на гладкоцевно оръжие е забранено.

Носенето на оръжие на територията на учебните заведения е забранено.

Февруари, 2020 г. 58-годишният Чарлс Нилсън и неговата 11-годишна внучка дават показания в съдебната палата в щата Айдахо. Детето е въоръжено с AR-15. KEITH RIDLER / AP IMAGES

Статистически данни

В 46 щата няма ограничения за придобиване на броя на оръжията. Само в четири щата действа правило, според което потребител може да закупи 1 брой огнестрелно оръжие (пистолет, пушка и т.н.) на месец. В 44 щата вторичният пазар на оръжие по никакъв начин не е регулиран (тоест собственикът на пистолет може свободно да го продава). В 27 щата купувачът се проверява не само през федералната база данни за криминално проявените американци, но и в базата данни на самия щат (съответно в 23 щата подобен надзор се извършва само от федералните власти).

В 18 щата (от общо 50) не е установена минимална възрастова граница за притежаването на дългоцевно оръжие, фактически и дете може да притежава пушка. Други 13 щата позволяват на тийнейджъри на възраст между 13 и 16 години да притежават огнестрелно оръжие (Интересно е, че алкохол се продава само на лица над 21 години). Едва в четири щата съществуват законодателни актове, което гласят, че личното оръжие трябва да се съхранява в специално оборудвано, безопасно място (например в сейф).

През 2000 г. Институт «Отворено общество» сравнява оръжейните норми, които съществуват в различните щати на САЩ. Най-строгото законодателство би могло да получи 100 точки. Проучването установява, че най-строгите регулации действат в Масачузетс (76 точки) и Хаваи (71 точки). Още шест щата (Ню Йорк, Илинойс, Ню Джърси, Мериленд, Кънектикът и Калифорния) могат да се похвалят с „умерени“ правила (от 27 до 53 точки). Четиридесет и два щата имат по-малко от 20 точки, при това 20 от тях набират отрицателни числа. Най-свободните правила за притежаване на огнестрелно оръжие съществуват в щатите Мейн (минус 10 точки), Луизиана и Аляска (по минус 8 точки).

По данни на Националната конференция на щатските законодателни органи 38 щати забраняват носенето на оръжие на територията на училища. Други 16 щата са наложили подобна забрана по отношение на университетските и студентски кампуси. Някои щати са предоставили въвеждането на подобни ограничения на самите университети.

Според Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества между 60 и 65 милиона американци (или 45% от американските домакинства) притежават над 200 милиона единици огнестрелни оръжия ( 73 милиона карабини и автомати, 66 милиона пистолета и револвери, 62 милиона пушки-помпи и гладкоцевни пушки).

Всяка година количеството на оръжията в частни ръце се увеличава с 4,5 милиона броя. Реално американците разполагат с най-големия частен арсенал в света.

Според статистиката на Националната фондация за стрелкови спортове (NSSF) в САЩ са регистрирани 18,5 милиона ловци. Всяко лице, навършило 16 години, може да стане ловец.

Според Министерството на финансите на САЩ в периода 2002-2003 г. в страната са регистрирани над 1700 лицензирани производители и около 740 лицензирани вносители на огнестрелно оръжие. През 2002 г. производителите са доставили в оръжейните магазини повече от 1,4 милиона пистолета и револвери и около 2,7 милиона карабини и пушки.

Оръжие и ниво на престъпност

Според статистиката около 55% от жените и 40% от мъжете в САЩ се обявяват за затягане на законите за огнестрелно оръжие. Парадоксално е, но полицията играе важна роля, осъществявайки неформален натиск в полза на свободното притежаване на огнестрелно оръжие. Полицейските органи смятат, че гражданите, които притежават оръжие, са най-сериозният аргумент при предотвратяване на масови убийства (От 1982 г. досега в САЩ са регистрирани повече от 90 случаи на масови убийства с използване на огнестрелни оръжия.). Според последните полицейски отчети въоръжени граждани са осуетили и възпрепятствали масови убийства в училищата в Пърл (Мисисипи), Единборо (Пенсилвания), Винемука (Невада) и църквата в град Колорадо Спрингс (Колорадо).

Мнозина анализатори в САЩ са съгласни, че притежанието на оръжие от законопослушните граждани осуетява множество престъпления – просто престъпниците се страхуват от въоръжена съпротива, а и самата жертва, в случай че е въоръжена, има по-големи шансове да се защити.

Според статистически данни на Националната стрелкова асоциация (National Rifle Association of America е една от най-влиятелните лобистки групи в САЩ) не повече от 7% от престъпниците са придобили легално оръжие. Останалите разчитат на контрабанда и черния пазар. В щатите, където е разрешено скритото носене на оръжие, нивото на насилствени престъпления е по-ниско, отколкото в щатите, в които това право отсъства. След като през 1987 г. щатът Флорида разрешава носенето на оръжие, убийствата са спаднали с 36%, а убийствата с използване на огнестрелно оръжие са намалели с 37%.

Градовете с най-строгите закони за носене на оръжие – Ню Йорк, Чикаго, Лос Анджелис и Вашингтон – са с най-високо ниво на престъпност. Въпреки че в тях живеят само 5% от населението на страната, там се извършват 15% от убийствата.

Младеж се готви да пресече пешеходна пътека.

Престъпността в САЩ е изключително наболял проблем. Всяка година 6 милиона американци стават жертви на престъпления. Убийство се случва на всеки 24 минути, изнасилване на всеки 5 минути, грабеж на всеки 54 секунди. Националната стрелкова асоциация на САЩ смята, че основната причина за високото ниво на престъпност е снизхождението, проявявано от страна на съда. Според асоциацията най-важният фактор за предотвратяване на едно престъпление е законопослушният гражданин. (През 2016 г. повече от 11 000 американци са убити от огнестрелно оръжие, от тях 5 500 са самоубийци, а 71 души са загинали в резултат на масови убийства.).

В най-задълбоченото изследване на проблема с престъпността до момента – книгата на професор Джон Лот «Повече оръжия, по-малко престъпления» – авторът еднозначно утвърждава, че правото на законопослушните граждани да притежават и носят оръжие намалява броя на насилствените престъпления по две причини:

 • Първо, престъпниците се опасяват от въоръжен отпор, тъй като не знаят дали потенциалните им жертви не са въоръжени.
 • Второ, евентуалната жертва на престъпно посегателство има по-голям шанс да се защити, в случай че е въоръжена.

Анализирайки националната статистика, Джон Лот установява, че колкото по-голяма част от населението получава право да носи оръжие, толкова повече се снижават криминалните инциденти с използването на насилие. «С всяка една година, откакто е в сила Законът за скритото носене на пистолети и револвери, процентът на убийствата се намалява с 3%, изнасилванията с 2%, грабежите с повече от 2%

Статистиката утвърждава, че лицата, които имат разрешително за скрито носене на пистолет/револвер са по-законопослушни от останалите граждани. Например в щата Флорида от 1987 г., когато е приет закона, само 0,018% от издадените разрешения са анулирани поради извършени престъпления от страна на притежателите им. В Тексас 0,015%, Вирджиния 0,045%, Южна Дакота – 0,082%.

Процедура, в случай че сте с автомобил и ви спре полицейски патрул

Преди да се отправи към вас служителят на реда проверява регистрационният номер на мпс-то ви в бордовия компютър. На екрана веднага се появява дали имате разрешително за носене на оръжие CHL/LTC (в случай че щатът го изисква). Въпреки това по закон сте длъжни да съобщите, че притежавате разрешително, видът на оръжието ви и посоката, в която пътувате.

Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.