Висшето образование и университети в Холандия

Образованието в Холандия е надежден начин да получите престижна диплома на международно ниво, да изградите успешна кариера и да обвържете един от най-хубавите периоди в живота си с една от най-проспериращите страни в Европа.

Предимства

Полученото висше образование в Холандия отваря много възможности за успешна кариера още на етап обучение, а дипломата на холандския университет се цени във всички страни по света.
Чуждестранните студенти избират да продължат образованието си в Холандия поради много причини.

Първата от тях е географското положение. Холандия се намира в центъра на Европа, в страната е много добре развит автомобилният, железопътният и авиационният транспорт. Не представлява никакъв проблем да се приберете за уикенда в родината си или пък да отскочите на кратко пътешествие до съседните страни. Неслучайно Холандия я наричат „Вратата към Европа“, в което няма нищо чудно – полетът до Берлин, Париж, Брюксел или Лондон е само един час.

Вторият аргумент в полза на Холандия е ниската цена на образованието в сравнение с други държави. Освен това студентите могат да кандидатстват за стипендии и безвъзмездни средства от правителството, университетите, различни фондове и организации.

Холандските университети са известни с широк избор от образователни програми на английски език. Според официални данни през 2018 г. на чуждестранните студенти се предлагат над 2100 подобни курса. Освен това над 90% от холандците владеят доста добре английски език.

Висшите учебни заведения в Кралство Нидерландия със завидно постоянство заемат челните позиции в различни международни класации. Например според QS World University Rankings 2018 в Топ 200 от най-добрите университети в света влизат 10 университета от Холандия, 2 от които са заели места в първата стотица. Най-престижното място заема Университетът в Амстердам, който е на 54-то място в класацията. В някои области на образованието, например в дизайна и изкуството, холандските университети са световни лидери.

Качеството на образованието, дългогодишните традиции и относително приемливите разходи за обучение всяка година привличат голям брой чужденци в Холандия. Според официални данни повече от 90 хиляди студенти от цял свят учат в холандски университети, от тях над 22 хиляди са представители на страни, които не са членки на ЕС. Студентите избират предимно икономически и инженерни специалности.

Системата на висше образование в Холандия

В Холандия е приета стандартната система за висше образование, както във всички европейски страни: бакалавърска степен (3-4 години продължителност на обучението), магистърска степен (2-3 години) и докторска степен (още 4 години).

Видове университети

1. Изследователски университети (Universiteit). Целта им е да осигурят общо академично образование на основата на научно-изследователски програми. В Холандия функционират 14 университета от този тип, където учат над 240 000 студенти.

Учебни програми:

Бакалавър – 3 години;
Магистър – 1-2 години;
Доктор – 2 години;
Научна степен – 4 години;

2. Университети по приложни науки (Hogescholen). Осигуряват професионална подготовка в конкретни области. Програмите за обучение са предназначени за практическо прилагане на знания в областта на здравеопазването, икономиката, инженерните науки, образованието, изкуството и селското стопанство. Около 446 хил. студенти учат в 37 висши учебни заведения по приложни науки в Холандия.

Учебни програми:

Бакалавър – 4 години;
Магистър – 1-2 години;

В допълнение към двете основни категории висши учебни заведения споменати по-горе, в Холандия функционират институти за международно образование и други специализирани образователни институции, включително частни, в които са налични програми за обучение и на чужденци.

Методология на преподаване

Методологията на преподаване в холандските университети се основава на едновременното съчетаване на самостоятелни семинарни занятия и ефективна работа в екип, като основната цел е да се разкрие творческият потенциал и способността на студента да мисли критично. Един от отличителните белези на холандската система за висше образование е скалата на оценяване на знанията на студентите. В университетите в Холандия се прилага 10-балната система.

Учебната година е разделена на два семестъра:

есенен семестър (септември-януари);
пролетен семестър (февруари-юни);

И в двата типа висши учебни заведения е широко разпространен образователният формат, познат под името «Problem Based Learning» или „Проблемно-базирано обучение“. Този метод се прилага за пръв път в холандския университет по приложни науки „Стенден“ в средата на 20-ти век, а днес преподаватели от цял свят се обръщат към опита на холандските си колеги.

В Холандия действа стандартната общоевропейска система за оценяване ECTS: за всеки един предмет на студента се начислява определен брой кредити или балове, които са необходими за преминаването в следващия курс или за получаването на диплома. За бакалавърска степен студентът трябва да получи поне 180 кредита за целия период на обучение, за магистърска степен – 300 (включително баловете за бакалавърската степен). Един кредит е равен на 36 академични часа, които се изразходват за усвояването на една или друга учебна дисциплина. Тази система опростява процеса на обучение и преминаването на студента в следващия курс, както и прехвърлянето на студента от един университет в друг.

За да изберете подходяща програма за обучение в Холандия, може да ползвате следния интернет портал – studyfinder.nl. В сайта можете да конфигурирате езика на преподаване, града, името на университета, предмет и много други неща. Също така, за да кандидатствате, най-вероятно ще трябва да се регистрирате на studielink.nl. Ще повторим – по-конкретен механизъм и процедура за действие при кандидатстване ще ви предоставят самите представители на учебното заведение.

Основни изисквания за записване в университет в Холандия

1. Диплома за средно образование или диплома за висше образование. Може да проверите, дали вашата диплома е призната в Холандия на този ресурс – epnuffic.nl.

2. Знание на езика. За да влезете в курс с преподаване на английски език, трябва да представите доказателство под формата на издържан тест. Обикновено се приемат следните сертификати:

IELTS
TOEFL
Cambridge English

Много често холандските университети предлагат на чуждестранните студенти да преминат специални подготвителни курсове в рамките на една година. Това ще ви позволи да се подготвите за учебния процес в Холандия, да затвърдите езиковите си умения и като цяло ще ви даде повече шансове за приемане.

Такси

Обучението е платено, но таксите са държавно регулирани и така гражданите на Европейския съюз заплащат до 2 000 евро на година в държавно финансираните висши училища.

Най-популярните университети в Холандия

Амстердамски университет (Амстердам)

Амстердамски университет

Университетът в столицата е един от най-големите и стари университети по приложни науки не само в Холандия, но и в Европа. Основан е през 1632 г. В него се обучават 30 000 студенти, от които 5 000 са чужденци. Най-популярните и търсени англоезични бакалавърски и магистърски програми са: хуманитарни науки, бизнес, медицина, биология, право. Такса за обучение: бакалавърска степен – 1 835 евро годишно, магистърска степен – 1 835 евро годишно.

Технически университет в Делфт

Технически университет в Делфт

Най-старият технически университет в страната. Университетът е част от IDEA League – асоциация на петте водещи технически университета в Европа. Най-силните факултети на университета са: архитектурният, инженерният, компютърни науки, астрономия и астрофизика. От бакалавърските програми само една се води на английски език – „Авиационно-космическо машиностроение“. Но за постъпващите от други бакалавърски програми са предвидени безплатни курсове по холандски език в университета. От магистърските програми 40 се преподават на английски език. Цената на обучението за бакалавърските програми е 1 835 евро годишно, магистратурата – 1 835 евро годишно.

Университет „Еразъм“ в Ротердам

Университет „Еразъм“ в Ротердам

В университета, който носи името на известния учен и философ, учат 20 000 студенти – 3 000, от които са от други страни. Университетът е известен с обучението си на квалифицирани кадри в областта на икономиката, правото, медиите и медицината. Повечето бакалавърски и магистърски програми се преподават на английски език. Годишна такса за обучение в бакалавърската степен е около 1 500 евро.

Научно-изследователски университет в Утрехт (Утрехтски университет)

Утрехтски университет

Един от най-старите университети в света. Университетът е основан през 1636 година. Днес 30 000 студенти получават висшето си образование в това учебно заведение, от които 3 000 са чужденци. Този университет е избиран от бъдещите икономисти, лекари, адвокати, изкуствоведи и психолози. Университетът предлага 4 англоезични бакалавърски и 40 магистърски програми. Годишната такса за обучение в бакалавърската степен е около 1 500 евро.

Научно-изследователски университет „Гронинген“ (Гронинген)

Университет "Гронинген"

Престижният холандски университет е известен с обучението на специалисти на световно ниво в областта на медицината, екологията, химията, математиката и правото. 90% от бакалавърските, магистърските и докторските програми се преподават на английски език. В университета следват повече от 4 хиляди чуждестранни студенти. Таксата за бакалавърски и магистърски специалности e 1 951 евро.

Лайденският университет (Научно-изследователски университет „Лайден“)

Лайденският университет

Най-старият университет в Холандия основан през 1575 г. В университета са работели Декарт и Спиноза, както и Рембранд. Най-търсените специалности са във факултетите по филология, теология, философия, археология. Университетът предлага 10 англоезични бакалавърски и 200 англоезични магистърски програми. Годишно университетът приема около 5 хиляди чуждестранни студенти.

Университет за приложни науки Saxion (Девентер, Еншеде, Апелдорн)

Университет за приложни науки Saxion

Престижният държавен университет разполага с три кампуса в източната част на страната- по един във всеки от гореизброените градове. Повечето бакалавърски и магистърски програми се провеждат на английски език. Приоритетни направления са: икономика, маркетинг, медии, бизнес-администрация. В момента в университета следват 22 000 студенти, от които 3 000 са чужденци. Годишните такси по бакалавърски програми са 2 060 евро, за магистърска степен 2 060 евро.

Университет за приложни науки в Хага (Хага)

Университет в Хага

Университетът, който се намира в „града на мира и правосъдието“, е известен с подготовката си на най-добрите специалисти в областта на правото, икономиката, администрацията и управлението. За чуждестранните студенти университетът предлага 9 бакалавърски и 3 магистърски програми с преподаване на английски език. Годишната такса за обучение за бакалавърски програми е 1 900 евро, за магистърска степен 2 060 евро.

Университет за приложни науки „Фонтис“

Университет Фонтис

Три от най-големите кампуси на „Фонтис“ са разположени в градовете Айндховен, Тилбург и Венло. Университетът за приложни науки, намиращ се на границата с Германия, предлага на чуждестранните студенти широка гама от бакалавърски и магистърски програми с обучение на английски език. Най-популярните специалности на университета са: информационни технологии, администрация, бизнес, мениджмънт, право, икономика, изкуство и дизайн. В университета учат 40 хиляди студенти, от които 3 хиляди са чужденци. Годишна такса за обучение за бакалавърски програми е 1 670 евро.

Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.