Износът на ирански газ: потенциал и предизвикателства

Въпреки, че Иран се нарежда на първо място в света по отношение на резервите от природен газ – според статистическия обзор на Бритиш Петролиум за световните енергийни ресурси страната държи около 18 процента от общите доказани запаси от природен газ в световен мащаб – по отношение на износа трябва да извърви дълъг път, за да достигне челно място в списъка със страните износителки на природен газ.

В момента Иран експлоатира много малка малка част от гигантските си газови резерви, около 280 милиарда кубически метра годишно, от които още по–малка част се изнася да съседните страни.

Ситуацията повдига въпроса какво трябва да направи Иран, като страна с най–големите запаси на газ в света, за да се сдобие с полагащия ѝ се дял от световния пазар на природен газ и какъв подход трябва да приложи Националната иранска газова компания, за да постигне тази цел.

Като цяло, добитият газ от резерва се използва в различни области- една част се използва в петролни кладенци, за да се повиши коефициента на нефтоотдаване, друга част се доставя в националната газпреносна мрежа, малка част се изнася, а остатъка се използва за производство на електроенергия в електроцентрали.

Според Международната агенция по енергетика природният газ осигурява 22 процента от енергийните нужди в световен мащаб и формира близо една четвърт от производството на електроенергия в света. Транспортира се в различни форми- Втечнен природен газ, Компресиран природен газ и Втечнен нефтен газ (пропан-бутан), както и чрез тръбопроводи.

През последните години търсенето на газ, като по-чисто гориво, се повиши драстично и пазарът на природен газ стана все по-глобализиран. За разлика от Иран, която има много ниско ниво на износ на газ, в повечето от страните производителки на газ съществена част от добития газ се изнася в други страни.

Иранско-пакистански газопровод.

Поради наложените от Запада санкции, през последните няколко години Иран изостана от газодобиващите страни в това отношение. Иранският газ се изнася предимно до съседни държави чрез тръбопроводи, а Еврозоната е почти напълно извън обсега на Иран по отношение на износа на газ.

В момента държавата произвежда 800 милиона кубични метра газ на ден, от които само 34.8 милиона кубични метра газ се изнасят.

Предизвикателствата

Хамид Хосейни, ирански газов експерт, смята че пазарът на газ в Иран ,който се ограничава само до съседните страни е най-голямата вреда за газовата индустрия. „Ние трябва да добавим разнообразие от нови продукти към ескпортното си портфолио, за да сме в състояние да се конкурираме с другите износителки на газ“- е на мнение Хосейни. „След като притежаваме най-големите запаси на природен газ в света е нужно да имаме дългосрочен план, за да придобием известен дял и на европейския пазар също“- добавя експертът.

Въпреки това, иранският петролен заместник-министър Амир Хюсеин Заманиния все още смята, че съседните държави и Индия трябва да са основен приоритет на Иран за износ на газ, а не Европа.

През август 2016 г. министърът на петрола Биджан Намдар Занганех заяви, че Иран планира да повиши износа на газ до 200 милиона кубични метра на ден, подчертавайки че износът чрез тръбопроводи до съседните държави, както и реализирането на проектите за втечнен природен газ са приоритет.

Отчитайки разликата между сегашното ниво на експорт и планираното, изглежда че това, което Хосейни говори е вярно и страната трябва да подобри значително нефтогазовия си сектор, за да увеличи клиентската си база отвъд тези на съседните държави. Разбира се постигането на тази цел изисква привличането на огромно количество чужди инвестиции.

Според няколко енергийни източници, от януари 2016 г. няколко азиатски и европейски компании преговарят с Иран да участват в завършването и въвеждането в експлоатация на газови проекти, което би било добра възможност за газовата индустрия.

Разбира се, чуждестранните инвестиции са само част от това, което е нужно за подема, Националната иранска газова компания трябва да привлече участието и на частния сектор наравно с чуждестранните инвестиции.

Имайки предвид сключването на многобройни сделки от страна на Иран с огромни компании, като френската „Тотал“, както и плановете за усвояване на нови газови полета, заедно с приключването на фазите в находището „Южен парс“, то рязкото повишаване в близко бъдеще на обема на производство на природен газ не изглежда недостижимо. Но Иран трябва да разгледа въпроса за диверсификация на експортното си портфолио, както и разработването на нови газови рафинерии и заводи за втечнен природен газ, за да може да настъпи към желаните пазари в Европа и дори Америка.

Източник- www.tehrantimes.com

 

Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.