Интервю с „банкера на бедните“ Мухамад Юнус

Днешният капитализъм се нуждае от кардинални промени

Емануеле Коен – списание „Еспресо“, Италия

Пазарната икономика престана да работи, тъй като е изцяло изградена върху егоизма. Но дори и на Запад е възможна друга система. Интервю на списание „Еспресо“ с „банкера на бедните“ Мухамад Юнус.

Кой не би желал икономиката да функционира на принципа на трите нули? Да се отървем от бедността, безработицата, замърсяването. Това е хипербола, неприложима утопия, страница от фентъзи книга. 78-годишният Мохамед Юнус, „банкерът на бедните“, който разработи система за микрокредитиране и я популяризира из целия свят, вярва че човечеството може да се справи с това предизвикателство. Според него новият икономически модел вече съществува и е отговор на икономиката на егоизма.

Преди 41 години носителят на Нобелова награда за мир (през 2006 г.), Юнус основава „Грамийн банк“ в родината си в Бангладеш. Днес банката развива дейност в хиляди села в азиатската държава. От този момент финансовата институция за независимо кредитиране, която предоставя заеми без финансово обезпечение, открива филиали в целия свят. Банката за микрокредити финансира, както предприятия, които се ръководят от жени в САЩ, така и социални услуги в най-бедните региони на Франция. Юнус скоро ще посети Италия във връзка с излизането на новата му книга „Световна икономика с три нули: как да се справим с бедността, безработицата и замърсяването на околната среда“. Авторът ще я представи в Торино на 17 май, в Милано на 18 май и в Рим на 19 май.

Типичен банков клон на "Грамийн банк"

Типичен банков клон на „Грамийн банк“ в Индия

„Трябва да признаем измамата на класическия капитализъм, който е изграден върху егоизма на човешката природа. И да наложим нова система, която се основава на алтруизма и която е също толкова мощна“, казва икономистът, който ни посреща в кабинета си в Дака, Бангладеш.

„Еспресо“: Професор Юнус, във вашето ново изследване обрисувате унищожителен портрет на нашето общество. Десет години след началото на световната криза богатството все повече се концентрира в ръцете на няколко избрани, нивото на бедността се увеличава, безработицата изтласква младите хора в периферията на обществото, замърсяването унищожава околната среда. Има ли изход от тази ситуация?

Мухамад Юнус: Работим по този въпрос. Това все още е теория, която е в процес на доусъвършенстване. Тя изхожда от следната съществена предпоставка: досега капитализмът погрешно представяше човека като индивид, който е безразличен към ближния си. За щастие, в реалния свят постъпките на повечето от хората не са продиктувани от абсолютния егоизъм. Всъщност човекът е много по-добър. Следователно съществува два вида капитализъм: индивидуалистичен, чиято движеща сила е егоизмът и социален – който ви позволява да печелите, но освен това решава и световни проблеми.

– Всъщност това е моделът, който се предлага от „Грамийн банк“. Какъв е резултатът след първите 40 години на съществуване?

– Голяма част от клиентите, които се възползват от кредитите ни, са неграмотни и не притежават никакви активи от наследство, много от тях никога не са имали опит с боравене с пари. Често това са жени, които нямат никакъв достъп до финансовата система. Банкерите и икономистите, които се придържат към традиционните възгледи, смятат идеята за предоставяне на заеми за тези хора, за да стартират дребен бизнес, за безумна. Въпреки това днес „Грамийн банк“ отпуска заеми на стойност над два милиарда и половина милиарда долара годишно за девет милиона бедни. Повечето от тях са жени, а кредитите ни се предоставят единствено въз основа на доверието. И имат възвръщаемост от 98.96%.

– Много често банката ви е критикувана, че финансира нищожен дял от даден проект при стартиране на предприемаческа дейност.

– Това е твърдение, което е лишено от основание. Невъзможно е да храните подрастващо дете с храна за възрастни. Този, който е несъстоятелен може да претърпи неуспех в опита си да се сдобие и оползотвори дадена сума пари. Това, което може да направи е да действа постепенно и с течение на времето да получи достъп до по-съществено финансиране.

В този ред на мисли стартирането на дребен бизнес е възможно и като се прибегне до по-малки суми, например до платформата за микрофинансиране „Кива“ (Kiva). „Кива“ е пионер в този вид финансиране, т.нар. краудфъндинг, който беше създаден през 2005 г. благодарение на банка „Грамийн“. „Кива“ позволява на едни хора да отпускат заеми на други хора за заслужаващи си, според тях, проекти. Финансирането става с малка еднократна вноска – 25, 50, а може и 100 долара. Скоростта на обработка на данни, която се улеснява благодарение на цифровите технологии, улеснява бързото откриване на проекти, които биха могли да ви заинтересуват. Така предприемачи, които никога не биха получили одобрение за заем в традиционна банка, могат да получат финансиране. Към днешна дата платформата „Кива“ взаимодейства с 1,6 милиона души, които отпускат заеми на 2,2 милиона души в 82 страни.

– Според някои експерти, микрокредитирането е приложимо само в развиващите се страни.

– Не мога да се съглася. Днес банките за микрокредитиране, които се основават на идентичен бизнес-модел, успешно работят в много други страни, включително Съединените щати, Франция, Италия, Великобритания и Норвегия. Днес американският клон на „Грамийн“ разполага с 20 клона в 12 града и над 100 хиляди бенефициенти. От друга страна, много от бенефициерите са жени, които получават кредити, средно, от порядъка на няколко хиляди долара, за да започнат свой собствен бизнес. През последните десет години американският клон на „Грамийн“ отпусна кредити в размер на един милиард долара при ниво на възвръщаемост над 99%. Дори и в по-развитите страни голям брой хора покриват индикаторите за бедност или са близо до тях. Богатите градове на Европа страдат от същите проблеми като в останалата част на света, където бедните са изключени от системата за финансиране.

– Вие предизвиквате капитализма в най-капиталистическата страна на света. Това наподобява скок в празното.

– Една от основните поуки от банка „Грамийн“ в САЩ е, че принципите на действие и системата, чрез която микрокредитирането се радва на успех в Ню Йорк и Небраска, практически не се различават от тези, които ние сме разработили за селата в Бангладеш. Предоставяме кредит на дадена жена само след като е сформирала група от пет човека или принадлежи към нововъзникваща група. Членовете на групата се подкрепят взаимно, дават си съвети един на друг, насърчават се взаимно. Преди да се получи кредит на служителите на банката трябва да се представи бизнес идеята, както и реален план за нейното успешно реализиране. В допълнение, жените влагат всичките си сили в осъществяването на проекта, принуждават децата си да учат, за да бъдат конкурентни, грижат се за здравето и благополучието на своите семейства, действат независимо от всичко, за да изградят едно по-добро бъдеще. Формулата за микрокредитиране на „Грамийн“ в САЩ е същата, както и в Бангладеш.

Откриване на поредния банков филиал на "Грамийн банк" в САЩ

Откриване на поредния банков филиал на „Грамийн банк“ в САЩ

– Искате да кажете, че капитализмът може да бъде реформиран?

– Разбира се. И досега капитализмът е неправилно интерпретиран. Човек е едновременно и егоист, и алтруист, така че капитализмът трябва да преосмисли себе си въз основа на новата парадигма. Освен това двата модела – егоистичният и алтруистичният капитализъм, т.е. социалният бизнес – могат да бъдат реализирани от един и същ човек.

Младите хора трябва да бъдат възпитавани с разбирането, че могат да реализират и двата модела по време на житейския си път. Идеята се състои в следното – трудовата дейност по време на жизнения цикъл да се раздели на два етапа: в първия етап трябва да се положат надеждни икономически корени, да се гарантира доходът, да се погрижите за семейството. След това в периода между 40 и 50 години започва втората фаза, в която човек трябва да положи грижи за другите и да се опитва да промени света.

– Ако изхождаме от вашата теория, тогава ние всички сме предприемачи. Всъщност повечето млади хора, включително и в Италия, мечтаят за постоянно работно място.

– Това е така, защото не са запознати с истината, те имат за база това, което са учили в училище. Ще завършите образованието си и ще си намерите работа – така са ги учили, без да им предлагат никаква алтернатива. От самото начало на образованието си е необходимо децата да бъдат възпитавани в следното: трябва да избереш кой искаш да бъдеш – търсещият работа или създателят на работни места.

А какво се получава сега? Ако не намерите работа, вие сте безработен. Този традиционен модел, за съжаление, блокира мозъка и способността за перспективно мислене. А по своята същност човекът знае как да разрешава проблеми.

– В Италия се водят разгорещени дискусии относно евентуална финансова подкрепа за гражданите с ниски доходи в страната. Какво мислите за това?

– Не одобрявам подобен проект. Това е механизъм, чрез който правителството ще предоставя пари в един безкраен цикъл от време на тези, които са в затруднено положение. По този начин те не решават проблема, а го прикриват, но за сметка на това разпространяват много негативен сигнал. Хората се раждат, за да работят и да използват ползотворно собствените си възможности. Проектът за финансиране на гражданите с ниски доходи се основава на напълно погрешните представи, в рамките на които се смята, че хората изживяват своя път без да знаят кои са и кои биха могли да станат.

– Вие посветихте новата си книга на младите поколения, „които ще изградят нова цивилизация“. Въпреки това сред младежта цари недоверие и гняв. Също така цитирате статия на “ Вашингтон Поуст“, в която е публикувано изследване, в което повечето млади хора-милениали отхвърлят капитализма.

– Не мисля, че милениалите ясно осъзнават, че всички проблеми, които виждат около себе си, са причинени от капитализма. Смятам, че те просто изразяват недоволство от това, което виждат. Никога няма да спра да им казвам: „Вие сте най-мощното поколение в историята, защото технологиите са във вашите ръце“, просто трябва да решите какво искате да направите с тази власт. И тогава вие ще можете да решите световните проблеми. Днешните млади хора са едни от трите „мегавласти“, които ще трансформират глобалното общество през следващите десетилетия, заедно с технологиите и социално-политическото устройство. Именно тази „мегавласт“ ще сведе до минимум проблемите свързани с корупцията, несправедливостта и потенциалната тирания.

– Като споменахте технологиите, заради роботите изчезват милиони работни места…

– Технологиите могат да бъде огромен шанс, но също така и заплаха. И това зависи от решенията на човек, способен да унищожи света само с едно натискане на бутона. ООН е длъжен да направи някои препоръки по този въпрос. Номер едно: нито една технология не трябва да причинява вреда на хората. Номер две: нито една технология не трябва да причинява вреда на планетата. Необходимо е да насочим силата на технологиите за постигането на обществено значими цели.

– За да се създаде утрешния свят е нужна помощта на най-богатите хора на Земята, които да финансират т.нар. социални предприятия. Как може да се убедят да направят това?

— През 2017 г. британската благотворителна организация „Оксфам“ обяви, че група ултрапривилегировани хора притежават богатство, превъзхождащо благосъстоянието на половината от населението на света. Тази група се състои от само осем души. Това са добре известни и уважавани хора, сред които Бил Гейтс, Уорън Бъфет, Джеф Безос, испанецът Амансио Ортега и мексиканецът Карлос Слим Елу. Ако тези хипербогати лица отстъпят половината от своето богатство в името на благото на света, притокът на техните пари би изменил веднага статуквото. За щастие, не е необходимо да ги увещаваме в това начинание: те вече са взели такова решение, с подписването на обещание за дарение, по силата на което те се задължават да отделят половината от състоянието си за благотворителни инициативи след смъртта си. Това е само малка част от милиардерите в света, които решиха да участват в тази инициатива. Пари има, нужно е единствено правилно да се разпореждате с тях.

 

Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.